PN-M-02019:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Gwinty trapezowe niesymetryczne -- Wymiary

Zakres

Podano symbole literowe elementów, sposób budowy oznaczenia, zarys podstawowy i zarysy nominalne, skojarzenia średnic i podziałek. Ustalono wymiary nominalne gwintów trapezowych niesymetrycznych o kątach boków 30 stopni i 3 stopnie w zakresie średnic znamionowych od 10 do 640 mm. Zamieszczono wzory i zależności do obliczania wymiarów zarysów i średnic nominalnych gwintu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02019:1988 - wersja polska
Tytuł Gwinty trapezowe niesymetryczne -- Wymiary
Data publikacji 15-02-1988
Data wycofania 31-08-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Zastępuje PN-M-02019:1965 - wersja polska
ICS 21.040.30