PN-M-01139:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 24063:1993 - wersja polska, PN-EN 22553:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Rysunek techniczny maszynowy -- Uproszczenia rysunkowe -- Połączenia zgrzewane

Zakres

Ustalono zasady i sposoby uproszczonego i umownego przedstawiania na rysunkach technicznych maszynowych połączeń zgrzewanych. Podano wykaz numeryczny metod zgrzewania oraz formę graficzną oznaczenia połączeń zgrzewanych i znaków umownych. Zamieszczono 6 rysunków objaśniających oraz zestawienie porównawcze sposobów oznaczania połączeń zgrzewanych wg ISO i Polskich Norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-01139:1989 - wersja polska
Tytuł Rysunek techniczny maszynowy -- Uproszczenia rysunkowe -- Połączenia zgrzewane
Data publikacji 07-03-1989
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Zastępuje PN-M-01139:1964 - wersja polska
ICS 01.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 24063:1993 - wersja polska, PN-EN 22553:1997 - wersja polska