PN-ISO/IEC 9834-1:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technika informatyczna -- Procedury działania organów rejestracji identyfikatorów obiektów: Procedury ogólne i najwyższe gałęzie drzewa międzynarodowych identyfikatorów obiektów

Zakres

W niniejszym Zaleceniu | Normie Międzynarodowej:
a) określono strukturę drzewiastą, przeznaczoną do przydzielania identyfikatorów przez hierarchiczną strukturę Organów Rejestracji, zwaną międzynarodowym drzewem OID, która obsługuje typ OBJECT IDENTIFIER ASN.1 i typ OID-IRI ASN.1 (patrz Zalecenie ITU-T X.680 | ISO/IEC 8824-1);
b) zarejestrowano najwyższe gałęzie drzewa Międzynarodowych Identyfikatorów Obiektów;
c) określono procedury mające ogólne zastosowanie do rejestracji na każdym poziomie drzewa Międzynarodowych Identyfikatorów Obiektów;
d) podano wytyczne dotyczące powołania i działania Międzynarodowych Organów Rejestracji użyteczne wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, przez inne ITU-T Zalecenia i/lub Międzynarodowe Standardy;
e) podano informacje wytyczne dotyczące dodatkowych Zaleceń | Norm Międzynarodowych zawierających odwołania do procedur z niniejszego Zalecenia | Normy Międzynarodowej
f) podano zalecaną strukturę opłat dla Organów Rejestracji niższego poziomu.
UWAGA – Informacje dotyczące rejestracji określonych obiektów zawierają oddzielne Zalecenia ITU-T i/lub Normy Międzynarodowe.
Niniejsze Zalecenie | Normę Międzynarodową stosuje się do rejestracji według Zaleceń ITU-T i/lub Norm Międzynarodowych przez Międzynarodowe Organy Rejestracji (zobacz rozdział 8) i każdy inny Organ Rejestracji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9834-1:2014-01 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Procedury działania organów rejestracji identyfikatorów obiektów: Procedury ogólne i najwyższe gałęzie drzewa międzynarodowych identyfikatorów obiektów
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 9834-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 9834-1:2002 - wersja polska
ICS 35.100.01