PN-ISO/IEC 9834-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 9834-1:2014-01 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Procedury ogólne

Zakres

Określono procedury ogólne oraz strukturę hierarchiczną domeny nazewnictwa, mające zastosowanie przy rejestracji obiektów środowiska OSI. Dostarczono wskazówek dla ustanowienia i działania Międzynarodowych Organów Rejestracji (OSI). Podano 10 terminów oraz ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9834-1:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Procedury ogólne
Data publikacji 03-12-2002
Data wycofania 20-01-2014
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 9834-1:1993 [IDT], ISO/IEC 9834-1:1993/Amd 1:1997 [IDT], ISO/IEC 9834-1:1993/Amd 2:1998 [IDT]
ICS 35.100.01
Zastąpiona przez PN-ISO/IEC 9834-1:2014-01 - wersja polska