PN-ISO/IEC 8859-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Technika informatyczna -- Zestawy znaków graficznych w jednobajtowym kodzie 8-bitowym -- Alfabet łaciński nr 2

Zakres

Wyspecyfikowano zestaw 191 kodowanych znaków graficznych określany jako Alfabet łaciński nr 2. Ten zestaw kodowanych znaków graficznych stosuje się przy przetwarzaniu danych i obróbce tekstów oraz przy wymianie informacji. Podano zestaw znaków i ich reprezentacji kodowych, w tablicy 1. Zdefiniowano następujące terminy: kombinacja bitowa, bajt, znak, tablica kodowa, zestaw kodowanych znaków (kod), kodowany znakowy element danych (element danych CC), znak graficzny, symbol graficzny, pozycja

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 8859-2:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Zestawy znaków graficznych w jednobajtowym kodzie 8-bitowym -- Alfabet łaciński nr 2
Data publikacji 07-03-2001
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 8859-2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-T-42115:1991 - wersja polska
ICS 35.040.10