PN-ISO/IEC 7812-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 2: Procedury zgłaszania i rejestracji

Zakres

Opisano procedury zgłaszania i rejestracji numerów wydawanych zgodnie z ISO/IEC 7812-1

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7812-2:2010 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 2: Procedury zgłaszania i rejestracji
Data publikacji 10-05-2010
Data wycofania 06-10-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7812-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 7812-2:2004 - wersja polska
ICS 35.240.15