PN-ISO/IEC 7812-2:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 7812-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 2: Procedury zgłaszania i rejestracji

Zakres

Opisano procedury zgłaszania i rejestracji numerów wydawanych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 7812-1

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7812-2:2004 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 2: Procedury zgłaszania i rejestracji
Data publikacji 31-08-2004
Data wycofania 10-05-2010
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7812-2:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 7812-2:1998 - wersja polska
ICS 35.240.15
Zastąpiona przez PN-ISO/IEC 7812-2:2010 - wersja polska