PN-ISO/IEC 7812-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 1: System numeracji

Zakres

Określono system numeracji służący do identyfikacji wydawców kart, którzy wymagają przydzielenia numeru identyfikacyjngo wydawcy (IIN) w celu umożliwienia uczestnictwa w międzynarodowej wymianie danych i/lub w wymianie danych między różnymi dziedzinami zastosowań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7812-1:2008 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Identyfikacja wydawców -- Część 1: System numeracji
Data publikacji 28-08-2008
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7812-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 7812-1:2004 - wersja polska
ICS 35.240.15