PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Technika Informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy znaków kontrolnych

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Międzynarodowej określono komplet systemów znaków kontrolnych zdolnych do ochrony ciągu znaków przed błędami, które pojawiają się gdy ludzie kopiują lub wprowadzają z klawiatury dane. Ciągi znaków mogą być stałej lub zmiennej długości i mogą zawierać następujące znaki:
a) numeryczne (10 cyfr: od 0 do 9);
b) alfabetyczne (26 liter: od A do Z); i
c) alfanumeryczne (litery i cyfry)
Umieszczone w ciągu spacje i znaki specjalne ignoruje się.
1.2 W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymogi zgodności produktów opisywanych jako generujące znaki kontrolne lub sprawdzające ciągi znaków z zastosowaniem systemów podanych w niniejszej Normie Międzynarodowej.
1.3 Systemy znaków kontrolnych mogą wykrywać:
a) wszystkie błędy pojedynczego zastąpienia (zastąpienie pojedynczego znaku innym, na przykład „4234” na „1234”);
b) wszystkie lub prawie wszystkie błędy pojedynczego (miejscowego) przestawienia (przestawienie dwóch pojedynczych znaków, bądź sąsiednich, bądź z jednym znakiem między nimi, na przykład „12354” lub „12543” na „12345”);
c) wszystkie lub prawie wszystkie błędy przesunięcia cyklicznego (przesunięcia cykliczne całego ciągu znaków w lewo lub prawo);
d) znaczną część błędów podwójnej zamiany (błędy dwóch oddzielnych zamian w tym samym ciągu znaków, na przykład „7234587” na „1234567”); i
e) znaczną część innych błędów.
1.4 Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje systemów projektowanych specjalnie do:
a) umożliwienia zarówno wykrycia błędu, jak i automatycznego skorygowania błędu;
b) wykrywania rozmyślnego fałszerstwa;
c) sprawdzania ciągów znaków wymienianych jedynie między maszynami.
1.5 Niniejsza Norma Międzynarodowa przeznaczona jest do stosowania podczas wymiany informacji między organizacjami. Jest także mocno zalecana do stosowania w wewnętrznych systemach informatycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polska
Tytuł Technika Informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy znaków kontrolnych
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza ISO/IEC 7064:2003 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 7064:1998 - wersja polska
ICS 35.030