PN-ISO/IEC 9798-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Uwierzytelnianie podmiotów -- Część 3: Mechanizmy stosujące techniki podpisu cyfrowego

Zakres

Określono procedury uwierzytelniania podmiotów z wykorzystaniem podpisów cyfrowych opartych na technikach asymetrycznych, z których dwie odnoszą się do uwierzytelniania jednego z podmiotów (jednostronne uwierzytelnianie), pozostałe znajdują zastosowanie przy wzajemnym uwierzytelnianiu dwóch podmiotów. Wykorzystano do weryfikacji tożsamości podmiotu podpis cyfrowy. Umożliwiono zaangażowanie zaufanej trzeciej strony. Zastosowano parametry zmienne w czasie, takie jak znaczniki czasu, kolejne numery lub liczby losowe

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9798-3:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Uwierzytelnianie podmiotów -- Część 3: Mechanizmy stosujące techniki podpisu cyfrowego
Data publikacji 06-05-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 9798-3:1998 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 9798-3:1996 - wersja polska
ICS 35.030
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 9798-3:2002/A1:2018-06E