PN-ISO/IEC 2382-18:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 18: Rozproszone przetwarzanie danych

Zakres

Podano, w języku polskim i angielskim, 54 terminy i definicje wybranych pojęć dotyczących przetwarzania danych w systemach rozproszonych. Dołączono wykaz odpowiedników tych terminów w języku francuskim. Architektura systemów rozproszonych (sieci) bazuje na 7-warstwowym modelu odniesienia przedstawionym na rys. 1. Elementy sieci oraz struktury topologiczne zdefiniowane w tej części normy przedstawiono na rysunkach 2 i 3. Terminy sklasyfikowano w nastepujące grupy (w nawiasach podano ilość terminów w grupie): pojęcia ogólne (11), elementy i komponenty sieci (21), topologia sieci (11), architektura sieci (5), funkcje i aplikacje sieciowe (6)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 2382-18:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 18: Rozproszone przetwarzanie danych
Data publikacji 23-12-2002
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 2382-18:1999 [IDT]
Zastępuje PN-T-01016-18:1992 - wersja polska
ICS 01.040.35, 35.020