PN-ISO/IEC 19086-1:2021-02 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Technika informatyczna -- Przetwarzanie w chmurze -- Ramy umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) -- Część 1: Przegląd i koncepcje

Zakres

Niniejsza norma ma na celu ustanowienie zestawu wspólnych elementów składowych SLA w chmurze (koncepcje, terminy, definicje, konteksty), które można wykorzystać do tworzenia umów SLA w chmurze.

Niniejsza norma określa:

a) przegląd umów SLA w chmurze,

b) określenie związku między umową o świadczenie usługi w chmurze a umową SLA w chmurze,

c) koncepcje, które można wykorzystać do budowania umów SLA w chmurze, oraz

d) warunki powszechnie stosowane w umowach SLA w chmurze.

Niniejsza norma jest przeznaczona zarówno dla dostawców usług w chmurze, jak i dla klientów usług w chmurze. Celem jest uniknięcie nieporozumień i ułatwienie wspólnego porozumienia między dostawcami usług w chmurze a klientami usług w chmurze. Umowy o świadczenie usług w chmurze i związane z nimi umowy SLA dotyczące usług w chmurze różnią się w zależności od dostawcy usług w chmurze, a w niektórych przypadkach różni klienci usług w chmurze mogą negocjować różne warunki umowy z tym samym dostawcą usług w chmurze dla tej samej usługi w chmurze. Ten dokument ma na celu pomóc klientom usług w chmurze podczas porównywania usług w chmurze od różnych dostawców usług w chmurze.

Niniejsza norma nie zapewnia standardowej struktury, która może być używana w przypadku umowy SLA w chmurze lub standardowego zestawu celów poziomu usług w chmurze (SLO) i celów jakościowych w chmurze (SQO), które będą miały zastosowanie do wszystkich usług w chmurze lub wszystkich dostawców usług w chmurze. Takie podejście zapewnia dostawcom usług w chmurze elastyczność w dostosowywaniu umów SLA w chmurze do szczególnych cech oferowanych usług w chmurze.

Niniejsza norma nie zastępuje żadnych wymagań prawnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 19086-1:2021-02 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Przetwarzanie w chmurze -- Ramy umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) -- Część 1: Przegląd i koncepcje
Data publikacji 23-02-2021
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 19086-1:2016 [IDT]
ICS 35.210