PN-ISO 9160:1997 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Przetwarzanie informacji -- Szyfrowanie danych -- Wymagania dotyczące współpracy w warstwie fizycznej

Zakres

Określono wymagania dotyczące współpracy i bezpieczeństwa podczas szyfrowania w warstwie fizycznej w Modelu Odniesienia Współdziałania Systemów Otwartych (OSI) ISO w systemach telekomunikacyjnych przenoszących informacje automatycznego przetwarzania danych (ADP). Przedstawiono współpracę urządzeń szyfrujących dane. Podano zastosowanie do różnych algorytmów szyfrowania. W załączniku B podano dodatkowe wymagania dla użytkowania DEA i dotyczące synchronicznej oraz asynchronicznej pracy w trybie dupleksowym i półdupleksowym. Określono przypadek opóźniony i przypadek natychmiastowy jako wzajemnie wykluczające się tryby pracy synchronicznej

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9160:1997 - wersja polska
Tytuł Przetwarzanie informacji -- Szyfrowanie danych -- Wymagania dotyczące współpracy w warstwie fizycznej
Data publikacji 20-03-1997
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO 9160:1988 [IDT]
ICS 35.100.10, 35.040.01