PN-ISO 9000-4:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60300-1:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości -- Przewodnik dotyczący zarządzania programem niezawodności -- Zarządzanie niezawodnością -- Zarządzanie programem niezawodności

Zakres

Określono podstawowe cechy pełnego programu niezawodności w zakresie planowania, organizacji, kierowania i sterowania zasobami w celu produkowania wyrobów, które będą się odznaczały wysokim poziomem nieuszkadzalności i obsługiwalności. Norma dotyczy tego, co ma być zrobione, dlaczego, kiedy i jak, lecz nie precyzuje kto i gdzie powinien to zrobić. Ma zastosowanie do takich wyrobów, jak sprzęt i/lub oprogramowanie, których charakterystyki niezawodnościowe są istotne w fazach użytkowania i obsługiwania. Wymagania stanowią przede wszystkim podstawę do kontrolowania oddziaływań na niezawodność we wszystkich fazach cyklu życia wyrobu, zaczynając od planowania wyrobu, a kończąc na jego eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 9000-4:1996/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9000-4:1996 - wersja polska
Tytuł Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości -- Przewodnik dotyczący zarządzania programem niezawodności -- Zarządzanie niezawodnością -- Zarządzanie programem niezawodności
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza ISO 9000-4:1993 [IDT], IEC 60300-1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-N-04041-00:1983 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN 60300-1:2004 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 9000-4:1996/Ap1:2001P