PN-ISO 8943:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego -- Metody ciągłe i okresowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody ciągłego i okresowego pobierania próbek LNG podczas transportowania LNG linią przesyłową

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 8943:2012 - wersja polska
Tytuł Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego -- Metody ciągłe i okresowe
Data publikacji 04-10-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza ISO 8943:2007 [IDT]
ICS 75.060