PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dla gazu ziemnego (grupa L i H, jak w EN 437), biometanu i mieszanin obu w punkcie wykorzystania jako paliwa do pojazdów.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wcześniej wymienionych paliw, niezależnie od stanu, w jakim są przechowywane (sprężone lub skroplone).
Zaleca się, aby w celu sprawdzenia zgodności z wybranymi wymaganiami określonymi w niniejszej normie, LNG lub skroplony biometan został zregazyfikowany przed badaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów
Data publikacji 15-10-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN 16723-2:2017 [IDT]
ICS 75.160.30, 27.190