PN-ISO 7771:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Tekstylia -- Wyznaczanie zmiany wymiarów wyrobów po zamoczeniu w zimnej wodzie

Zakres

Metoda jest stosowana dla wyrobów, które podczas użytkowania poddawane są swobodnemu działaniu zimnej wody. Próbka jest wycinana z odcinka wyrobu i po aklimatyzacji wyznaczane są jej wymiary. Próbka jest zamaczana i wysuszona w określonych warunkach, a następnie ponownie aklimatyzowana, po czym wyznaczane są jej wymiary. Zmiana wymiarów obliczona jest dla kierunku wzdłużnego i/lub poprzecznego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7771:1994 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Wyznaczanie zmiany wymiarów wyrobów po zamoczeniu w zimnej wodzie
Data publikacji 03-10-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza ISO 7771:1985 [IDT]
Zastępuje PN-P-04622:1973 - wersja polska, PN-P-04661:1972 - wersja polska
ICS 59.080.01