PN-ISO 6222:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6222:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie żywych mikroorganizmów -- Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego

Zakres

Metoda jest przeznaczona do ogólnego stosowania w badaniach mikrobiologicznych wszystkich rodzajów wód. Metodę można stosować do liczenia kolonii po tlenowej inkubacji w 37 stopni C i/lub w 22 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6222:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie żywych mikroorganizmów -- Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego
Data publikacji 27-05-1999
Data wycofania 05-08-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza ISO 6222:1988 [IDT]
Zastępuje PN-C-04615-03:1975 - wersja polska
ICS 07.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6222:2002 - wersja angielska