PN-ISO 561:1997 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Symbole graficzne

Zakres

Ustalono symbole, które wybrano zgodnie z następującymi zasadami: a) urządzenia mają szerokie zastosowanie, b) symbole są łatwe do narysowania i odczytania i dają się odróżnić jeden od drugiego, c) symbole przedstawiają zasady, a nie specyfikację wyglądu urządzenia lub maszyny, d) tam gdzie pojedyncze symbole reprezentują całe grupy przedmiotów, dla których w normach krajowych przewidziano oddzielne oznaczenia wskazane jest aby symbole ISO dawały się odróżnić od innych krajowych symboli

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 561:1997 - wersja polska
Tytuł Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Symbole graficzne
Data publikacji 24-02-1997
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 561:1989 [IDT]
ICS 01.080.30, 73.120
Elementy dodatkowe PN-ISO 561/Ak:1997P