PN-ISO 37:2007 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu

Zakres

Opisano metody oznaczania: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, naprężenie przy określonym wydłużeniu, wydłużenie przy określonym naprężeniu oraz granicy plastyczności. Podano zasadę metod oraz wskazówki dotyczące wyboru próbek w kształcie pierścieni i wiosełek. Opisano próbki do badań, aparaturę, procedurę badania oraz sposób obliczania i wyrażania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 37:2007/AC1:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 37:2007 - wersja polska
Tytuł Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
Data publikacji 14-03-2007
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 37:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 37:1998 - wersja polska
ICS 83.060
Elementy dodatkowe PN-ISO 37:2007/AC1:2008P