PN-EN ISO 12957-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Geosyntetyki -- Wyznaczanie właściwości ciernych -- Część 1: Ścinanie bezpośrednie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wskaźnikową metodę badań do wyznaczania charakterystyk tarcia między geosyntetykami a znormalizowanym piaskiem, jak opisano w EN 196-1, tj. piaskiem o określonej gęstości i zawartości wilgoci, pod normalnym naprężeniem, ze stałą szybkością przemieszczania, przy użyciu bezpośrednio urządzenia do ścinania.
Ta sama procedura badania może być stosowana do każdego rodzaju gleby o gęstości i zawartości wilgoci, która jest wymagana do oceny działania w określonych warunkach lub z innym geosyntetykami pod normalnym naprężeniem i ze stałą szybkością przemieszczania, przy użyciu bezpośrednio urządzenia do ścinania.
Procedura może być również stosowana do badania barier geosyntetycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12957-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Geosyntetyki -- Wyznaczanie właściwości ciernych -- Część 1: Ścinanie bezpośrednie
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN ISO 12957-1:2018 [IDT], ISO 12957-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12957-1:2007 - wersja polska
ICS 59.080.70