PN-ISO 3545-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym

Zakres

Zdefiniowano najczęściej stosowane symbole w normalizacji, aby ułatwić stosowanie terminologii w normach dotyczących rur stalowych i wyrobów z nimi związanych. Na sześciu rysunkach zilustrowano sens tekstu

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3545-1:1996 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza ISO 3545-1:1989 [IDT]
ICS 01.080.30, 23.040.40