PN-ISO 26323:2023-06 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę pomiaru aktywności ukwaszającej przez bakterie kwasu mlekowego za pomocą ciągłego pomiaru pH.
UWAGA Metoda oparta jest na pozycji bibliograficznej [9].
Metoda ma zastosowanie do mleczarskich kultur starterowych, w których te charakterystyczne drobnoustroje są obecne.
W procedurze określono dwa rodzaje standaryzowanego mleka: mleko gotowane o ułamku masowym suchej masy 9,5 % (mleko B 9,5); oraz mleko autoklawowane o ułamku masowym suchej masy 9,5 % (mleko A 9,5). Możliwe, że obróbka cieplna mleka B 9,5 nie zdezaktywuje wszystkich obecnych enzymów, które mogą wpływać na aktywność niektórych kultur. W takim przypadku kultury bada się z użyciem mleka A 9,5, w którym wszystkie enzymy zostały inaktywowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 26323:2023-06 - wersja polska
Tytuł Przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności ukwaszającej kultur mleczarskich za pomocą ciągłego pomiaru pH (CpH)
Data publikacji 09-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 26323:2009 [IDT]
ICS 67.100.01