PN-ISO 2594:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Rysunek budowlany -- Metody rzutowania

Zakres

Podano dwie metody rzutowania i ich oznaczenia. Zgodnie z rysunkami rzutowanie prostokątne bezpośrednie jest oznaczane dwiema równoległymi strzałkami skierowanymi prostopadle do linii punktowej a rzutowanie prostokątne lustrzane - dwiema równoległymi obustronnymi strzałkami prostopadłymi do linii punktowej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2594:1998 - wersja polska
Tytuł Rysunek budowlany -- Metody rzutowania
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 2594:1972 [IDT]
ICS 01.100.30