PN-ISO 24495-1:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Prosty język -- Część 1: Obowiązujące zasady i wytyczne

Zakres

W dokumencie określono obowiązujące zasady i wytyczne dotyczące tworzenia dokumentów w prostym języku. Wytyczne uszczegóławiają jak interpretować i stosować te zasady. Dokument jest przeznaczony dla każdego, kto tworzy lub pomaga tworzyć dokumenty. Prosty język znajduje najszersze zastosowanie w dokumentach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa. Ma on jednak również zastosowanie, na przykład, przy tworzeniu dokumentacji technicznej, przygotowywaniu projektów aktów prawnych lub wykorzystaniu języków kontrolowanych. Dokument ma zastosowanie do większości, jeśli nie wszystkich, języków pisanych, ale zawiera przykłady tylko w języku angielskim. Chociaż w dokumencie opisano kluczowe aspekty prostego języka, wprowadzono w nim pewne zamierzone ograniczenia, a mianowicie:
- Nie objęto wszystkich rodzajów komunikacji. Ma zastosowanie wyłącznie do informacji drukowanych lub cyfrowych, które mają głównie formę tekstu.
UWAGA 1 Jednak twórcy innych rodzajów komunikacji, takich jak podcasty i filmy wideo, również mogą korzystać z tego dokumentu.
- Nie uwzględniono istniejących wytycznych technicznych dotyczących dostępności oraz dokumentów cyfrowych, chociaż zawarte w nim wytyczne mogą mieć zastosowanie przy tworzeniu takich treści.
UWAGA 2 Wytyczne dotyczące dostępności dla autorów dokumentów cyfrowych są zamieszczone m.in. w dokumentach Web Content Accessibility Guidelines[4] i EN 301 549[2].

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 24495-1:2024-05 - wersja angielska
Tytuł Prosty język -- Część 1: Obowiązujące zasady i wytyczne
Data publikacji 16-05-2024
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza ISO 24495-1:2023 [IDT]
ICS 01.140.10