PN-ISO 23611-3:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby

Zakres

Podano metodę pobierania próbek wazonkowców, postępowania z nimi oraz wypłaszania ich z gleb w terenie, w celu wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów). Niniejszą normę stosuje się w przypadku wszystkich biotopów lądowych, w których występują wazonkowce. Niniejszej normy nie stosuje się w przypadku gleb nie w pełni wykształconych (tj. znajdujących się w zbiornikach czystej wody lub w ich pobliżu), jak również stosowanie jej może być trudne w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub terenowych (np. w wysokich górach)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 23611-3:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby
Data publikacji 16-07-2010
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23611-3:2007 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-3:2011 - wersja angielska