PN-ISO 20963:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20963:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na larwy owadów (Oxythyrea funesta) -- Oznaczanie toksyczności ostrej

Zakres

Opisano metodę oznaczania toksyczności ostrej zanieczyszczonych gleb i substancji chemicznych w odniesieniu do larw Oxythyrea funesta. Larwy podlegają działaniu zanieczyszczeń, pobierając je przez kutikulę i wraz z pokarmem. W przypadku gleb zanieczyszczonych, oznacza się ich wpływ na przeżywalność larw w glebie badanej i glebie kontrolnej. Zależnie od celów badania, kontrolą i podłożami do rozcieńczania (seria rozcieńczeń zanieczyszczonej gleby) są albo gleba niezanieczyszczona porównywalna z próbką gleby, która będzie badana, albo sztucznie wytworzone podłoże glebowe. Wpływ działania substancji ocenia się, stosując określone sztucznie wytworzone podłoże glebowe. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest odpowiednia do badania substancji lotnych, tj. substancji, dla których stała Henry'ego lub współczynnik podziału powietrze/woda jest większy niż 1 lub dla których prężność par przekracza 0,001 33 Pa w temperaturze 25 °C. W metodzie tej nie bierze się pod uwagę ewentualnej degradacji substancji albo zanieczyszczeń podczas badania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 20963:2010 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na larwy owadów (Oxythyrea funesta) -- Oznaczanie toksyczności ostrej
Data publikacji 12-07-2010
Data wycofania 20-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 20963:2005 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20963:2011 - wersja angielska