PN-ISO 1992-5:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 441-8:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Meble chłodnicze -- Metody badań -- Sprawdzanie kondensacji pary wodnej

Zakres

Opisano sposób postępowania podczas sprawdzania kondensacji pary wodnej w meblach chłodniczych przeznaczonych dla handlu i gastronomii. Określono warunki badań. Ustalono zakres informacji, które powinny być zawarte w sprawozdaniu z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1992-5:1996 - wersja polska
Tytuł Meble chłodnicze -- Metody badań -- Sprawdzanie kondensacji pary wodnej
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 20-09-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza ISO 1992-5:1974 [IDT]
ICS 97.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 441-8:2001 - wersja polska