PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

Zakres

Podano ogólne wymagania dla wszystkich etapów planowania pobierania próbek i przygotowania próbek do badań promieniotwórczości w glebie. Wymagania te są użyteczne w badaniu gleb uprawnych ogrodniczych i rolniczych, z terenów miejskich, przemysłowych oraz gleb, na które nie miała wpływu dzialalność człowieka

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek
Data publikacji 24-09-2010
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 18589-2:2007 [IDT]
ICS 17.240, 13.080.01