PN-ISO 16439:2019-11 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy odnoszące się do oceny wpływu bibliotek oraz określono metody tej oceny: do celów planowania strategicznego i wewnętrznego systemu zarządzania jakością w bibliotekach; w celu ułatwienia porównywania wpływu biblioteki w czasie oraz porównywania bibliotek podobnego rodzaju i o podobnej misji; w celu promocji roli i wartości bibliotek dla kształcenia i badań naukowych, edukacji i kultury, życia społecznego i gospodarczego; w celu wspierania decyzji dotyczących poziomu usług i strategicznych celów bibliotek. W niniejszej Normie Międzynarodowej rozpatruje się wpływ bibliotek na jednostki, instytucje i społeczeństwo. Ma ona zastosowanie we wszystkich rodzajach bibliotek na całym świecie. Jednak nie wszystkie metody przedstawione w niniejszej Normie Międzynarodowej mają zastosowanie w każdej bibliotece. Ograniczenia dotyczące stosowania poszczególnych metod podano w opisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 16439:2019-11 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek
Data publikacji 05-11-2019
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 16439:2014 [IDT]
ICS 01.140.20