PN-ISO 15836:2012 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Informacja i dokumentacja -- Zestaw elementów metadanych Dublin Core

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ustanawia standard wieloaspektowego opisu zasobu, znany jako zestaw elementów metadanych Dublin Core. Obecna Norma Międzynarodowa, tak jak RFC 3986, nie wyznacza, co może być zasobem. Niniejsza Norma Międzynarodowa określa elementy stosowane zwykle w ramach profilu aplikacyjnego, który ogranicza lub precyzuje ich użycie zgodnie ze strategiami i wymogami przyjętymi lokalnie lub w danym środowisku. Nie definiuje się jednak szczegółów wdrożeniowych, które leżą poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej. Podano 3 terminy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15836:2012 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Zestaw elementów metadanych Dublin Core
Data publikacji 29-10-2012
Data wycofania 08-08-2018
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 15836:2009 [IDT], ISO 15836:2009/Cor 1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 15836:2006 - wersja polska
ICS 35.240.30