PN-ISO 15161:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wytyczne stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle żywnościowym i napojów

Zakres

Podano wytyczne dla organizacji dotyczące zastosowania wymagań ISO 9001 podczas opracowywania i wdrażania systemu zarządzania jakością w przemyśle żywnościowym i napojów. Podano informacje dotyczące możliwych wzajemnych powiązań norm serii ISO 9000 oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznego punkt kontroli (HACCP) w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15161:2004 - wersja polska
Tytuł Wytyczne stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle żywnościowym i napojów
Data publikacji 04-05-2004
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 310, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Wprowadza ISO 15161:2001 [IDT]
ICS 03.120.10, 67.020