PN-ISO 1496-1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery ogólnego przeznaczenia do różnych ładunków

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 1496 określono wymagania podstawowe oraz wymagania dotyczące badań kontenerów ładunkowych ISO serii 1, całkowicie zamkniętych, typu uniwersalnego oraz pewnych typów o specjalnym przeznaczeniu (zamkniętych, wentylowanych, przewietrzanych lub z otwartą górą), które nadają się do wymiany międzynarodowej oraz do transportu drogowego, kolejowego i morskiego łącznie z zamianą w ramach tych rodzajów transportu.
1.2 Typy kontenerów objęte niniejszą częścią ISO 1496 podano w Tablicy 1. Niniejsza część ISO 1496 nie obejmuje układów wentylacyjnych, wentylowanych lub przewietrzanych.
1.3 Wymagania dotyczące oznakowania tych kontenerów podano w ISO 6346:1995/A3:2012.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1496-1:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery ogólnego przeznaczenia do różnych ładunków
Data publikacji 13-06-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza ISO 1496-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1496-1:1999 - wersja polska
ICS 55.180.10