PN-ISO 12924:2012 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) -- Grupa X (Smary) -- Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla smarów przeznaczonych do smarowania sprzętu, części maszyn, pojazdów itp. Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest dostarczenie wskazówek dostawcom i użytkownikom końcowym smarów oraz producentom sprzętu, w którym wykorzystywane są smary. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma formę ogólną; jej zastosowanie może obejmować różne warunki klimatyczne na całym świecie. W normie określono również wymagania dla smarów plastycznych w momencie dostawy. Klasyfikacja grupy X (smary), która wchodzi w skład klasy L (środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne) jest określona w ISO 6743-9. W niniejszym systemie klasyfikacyjnym jednemu i temu samemu smarowi może odpowiadać tylko jeden symbol. Powinien on odpowiadać najostrzejszym warunkom temperatury pracy, obciążenia i kontaktu z wodą, w których dany smar może być stosowany. UWAGA Smary należące do tej samej klasyfikacji według ISO 6743-9 i do tej samej specyfikacji według niniejszej Normy Międzynarodowej nie są koniecznie kompatybilne ze sobą. Mieszanie smarów niekompatybilnych może prowadzić do awarii sprzętu. Przed zmianą w sprzęcie jednego smaru na inny zaleca się konsultację z dostawcami sprzętu. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania łącznie z ISO 6743-9

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 12924:2012/AC1:2017-04P
View FilePN-ISO 12924:2012/Ap1:2017-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 12924:2012 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) -- Grupa X (Smary) -- Wymagania
Data publikacji 08-06-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 12924:2010 [IDT]
ICS 75.100
Elementy dodatkowe PN-ISO 12924:2012/Ap1:2017-04P, PN-ISO 12924:2012/AC1:2017-04P