PN-ISO 11323:2004 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ruda żelaza i żelazo bezpośrednio zredukowane -- Terminologia

Zakres

Zdefiniowano 110 terminów dotyczących: naturalnej i przetworzonej rudy żelaza (10), żelaza bezpośrednio zredukowanego (4), pobierania próbek (27), analizy składu ziarnowego (22), badania własności fizycznych (38) oraz analizy chemicznej (9). W załącznikach informacyjnych A i B podano odpowiednio zakresy zawartości istotnych pierwiastków oraz wykaz równoważnych terminów w językach polskim, angielskim, francuskim i portugalskim. W krajowym załączniku informacyjnym NB zamieszczono indeks alfabetyczny terminów w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11323:2004 - wersja polska
Tytuł Ruda żelaza i żelazo bezpośrednio zredukowane -- Terminologia
Data publikacji 28-09-2004
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 11323:2002 [IDT]
ICS 01.040.73, 73.060.10