PN-ISO 10372:1996 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Serwozawory cztero- i pięciodrogowe -- Powierzchnie przyłączeniowe

Zakres

Ustalono wymiary powierzchni, na których są mocowane serwozawory, w celu zapewnienia zamienności. Mają one zastosowanie głównie do serwozaworów elektrohydraulicznych sterujących natężeniem przepływu. Ponadto mogą być one stosowane do serwozaworów sterujących ciśnieniem. Jeżeli zawór jest stosowany w układzie, w którym są wymagane trzy drogi przepływu, to jedna z roboczych dróg przepływu (A lub B) może być pominięta

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10372:1996 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Serwozawory cztero- i pięciodrogowe -- Powierzchnie przyłączeniowe
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 10372:1992 [IDT]
Zastępuje PN-M-73281:1982 - wersja polska
ICS 23.100.50