PN-IEC 939-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 133100:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Filtry przeciwzakłóceniowe -- Norma grupowa -- Wybrane metody badań i wymagania ogólne

Zakres

Podano znormalizowane wartości znamionowe i charakterystyczne oraz wybór z IEC 939 -2:1988 odpowiednich metod badań filtrów przeciwzakłóceniowych. Ustalono wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym i wybór procedur zapewnienia jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 939-2:1994 - wersja polska
Tytuł Filtry przeciwzakłóceniowe -- Norma grupowa -- Wybrane metody badań i wymagania ogólne
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 13-08-2002
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza IEC 60939-2:1988 [IDT]
ICS 31.160
Zastąpiona przez PN-EN 133100:2002 - wersja angielska