PN-EN 133100:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacja grupowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których nie są wymagane badania bezpieczeństwa

Zakres

Stosuje się do filtrów biernych przeznaczonych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych, objętych zakresem specyfikacji wspólnej. Zakres niniejszej specyfikacji jest ograniczony do filtrów biernych dla których nie są wymagane badania dotyczące bezpieczeństwa. Oznacza to, że filtry, których dotyczy niniejsza specyfikacja nie będą podłączane do zasilaczy sieciowych, w których wymagane są takie badania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 133100:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których nie są wymagane badania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 25-04-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 133100:1998 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 939-2:1994 - wersja polska
ICS 31.160