PN-IEC 871-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60871-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V -- Wymagania ogólne -- Wykonanie, badania i ocena -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Wytyczne do instalowania i obsługi

Zakres

Norma dotyczy kondensatorów i baterii przeznaczonych do indywidualnej kompensacji mocy w sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000 V i częstotliwości od 15 Hz do 60 Hz. Określono wymagania dotyczące jakości i prób, poziomów izolacji, przeciążeń, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, znakowania i wskazówki dotyczące eksploatacji i obsługi (z uwzględnieniem zmiany 1 do normy międzynarodowej)

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 871-1:1997 - wersja polska
Tytuł Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V -- Wymagania ogólne -- Wykonanie, badania i ocena -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Wytyczne do instalowania i obsługi
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 19-02-2001
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza IEC 60871-1:1987 [IDT], IEC 60871-1:1987/AMD1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-E-06090:1987 - wersja polska
ICS 31.060.70
Zastąpiona przez PN-EN 60871-1:2001 - wersja polska