PN-IEC 68-2-51:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-51:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Próby środowiskowe -- Próby -- Próby Z/BFc: Próby kombinowane suche gorąco/wibracje (sinusoidalne) dla wyrobów wydzielających ciepło jak i nie wydzielających ciepła

Zakres

Próba kombinowana Z/BFc, która stanowi połączenie próby B -suche gorąco i próby Fc - wibracje (sinusoidalne) ma na celu sprawdzenie przydatności podzespołów, urządzeń i innych wyrobów wydzielających jak i nie wydzielających ciepła użytkowanych, składowanych i transportowanych w warunkach wysokiej temperatury połączonej z wibracjami (sinusoidalnymi).Podano opis aparatury probierczej, ostrości próby oraz przebieg badań odpowiednio dla wyrobów wydzielających jak i nie wydzielających ciepła

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 68-2-51:1994 - wersja polska
Tytuł Próby środowiskowe -- Próby -- Próby Z/BFc: Próby kombinowane suche gorąco/wibracje (sinusoidalne) dla wyrobów wydzielających ciepło jak i nie wydzielających ciepła
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 26-07-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza IEC 60068-2-51:1983 [IDT]
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-51:2002 - wersja angielska