PN-IEC 60331-31:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 31: Metody badania i wymagania w przypadku zastosowania ognia i uderzenia mechanicznego -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kV

Zakres

Opisano metodę badania - i wymagania dotyczące czasu przyłożenia płomienia wraz z zastosowaniem narażeń mechanicznych badanych przewodów, podczas którego zostaje zachowana ciągłość obwodu. Badanie to ma zastosowanie do przewodów o średnicach przekraczających 20 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60331-31:2004 - wersja polska
Tytuł Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu -- Część 31: Metody badania i wymagania w przypadku zastosowania ognia i uderzenia mechanicznego -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 0,6/1,0 kV
Data publikacji 08-10-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60331-31:2002 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40