PN-HD 60364-7-708:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje

Zakres

Wymagania szczególne, zawarte w niniejszej części normy IEC 60364, dotyczą tylko obwodów przeznaczonych do zasilania pojazdów zakwaterowania rekreacyjnego, namiotów lub domków mieszkalnych w parkingach, kempingach i innych podobnych miejscach.
UWAGA 1. Aby nie spowodować zamieszania w wymaganiach, zostały one opracowane w dwu odrębnych dokumentach:
- w normie IEC 60364-7-708, która dotyczy instalacji elektrycznych w parkingach, kempingach i miejscach podobnych oraz
- w normie IEC 60364-7-721, która dotyczy instalacji elektrycznych w przyczepach mieszkalnych i samochodowych.

UWAGA 2. W kontekście niniejszej normy, pojęcie parkingu obejmuje kemping i miejsca podobne.

Szczególne wymagania nie mają zastosowania do wewnętrznych instalacji elektrycznych pojazdów zakwaterowania rekreacyjnego, jednostek ruchomych lub przenośnych oraz kempingowych domów mieszkalnych.

UWAGA 3. Instalacje elektryczne kempingowych domów mieszkalnych powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami IEC 60364, włącznie z odpowiednimi wymaganiami szczególnymi Części 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-708:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-708:2017 [IDT], IEC 60364-7-708:2017 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10 - wersja angielska, PN-HD 60364-7-708:2010 - wersja angielska
ICS 91.140.50, 97.200.30