PN-HD 60269-3:2010/A2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań) -- Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do F

Zakres

System bezpiecznikowy A: zmieniono Tablicę 101, Podrozdziały 5.6.1, 7.1.3, Tablicę 108, Podrozdziały 8.3.3, 8.3.4.1, 8.3.5 i 8.10.2, po Rysunku nr 103 dodano Rysunek 127, zmieniono tytuł Rysunku 109, zmieniono Rysunki 110, 111, 121, 122 i 123. System bezpiecznikowy B: zmieniono Tablicę 201, zmieniono Rysunek 201. System bezpiecznikowy C: zmieniono Podrozdział 8.10.1. System bezpiecznikowy F: zmieniono Tablicę 606.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60269-3:2010/A2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań) -- Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do F
Data publikacji 16-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza HD 60269-3:2010/A2:2022 [IDT], IEC 60269-3:2010/AMD2:2019 [IDT]
ICS 29.120.50