PN-H-97044:1996 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Wyroby proszkowe -- Łożyska ślizgowe -- Tuleje spiekane samosmarujące brązowe dla przemysłu motoryzacyjnego

Zakres

Podano wymagania dotyczące tulei spiekanych samosmarujących brązowych przeznaczonych na łożyska ślizgowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Ustalono podział na gatunki, wymagania ogólne dotyczące powierzchni i wymiarów, skład chemiczny, własności fizyczne i mechaniczne. Podano sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono program badań, sposób pobierania próbek, opis badań oraz ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-97044:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby proszkowe -- Łożyska ślizgowe -- Tuleje spiekane samosmarujące brązowe dla przemysłu motoryzacyjnego
Data publikacji 26-04-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
ICS 21.100.10