PN-M-51005:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające -- Podział i nazwy

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51005:1978 - wersja polska
Tytuł Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające -- Podział i nazwy
Data publikacji 02-05-1978
Data wycofania 10-10-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ICS 01.040.25, 25.100.70, 13.220.20