PN-H-83130-01:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące grzejników żeliwnych oraz ich elementów (człony, złączki, korki i uszczelki). Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania budynków przy użyciu wody o ciśnieniu do 0,8 MPa lub pary wodnej o ciśnieniu 0,25 MPa.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-83130-01:1981 - wersja polska
Tytuł Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 03-06-1981
Data wycofania 01-10-1993
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-H-83130-00:1975 - wersja polska
ICS 91.140.10