PN-H-83130-00:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-83130-01:1981 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące grzejników żeliwnych centralnego ogrzewania i ich metalowych części składowych (człony, złączki i korki), stosowanych do ogrzewania budynków przy użyciu wody o ciśnieniu do 0,8 MPa (8 kG/cm²) lub pary wodnej o ciśnieniu 0,25 MPa (2,5 kG/cm²).

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-83130-00:1975 - wersja polska
Tytuł Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Wymagania i badania
Data publikacji 26-02-1975
Data wycofania 10-08-1981
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-H-83130:1969 - wersja polska
ICS 91.140.10
Zastąpiona przez PN-H-83130-01:1981 - wersja polska