PN-H-74738:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7005-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Armatura i rurociągi -- Kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przyspawania na ciśnienie nominalne 0,25 do 10 MPa

Zakres

Przedmiotem normy są kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przypawania do rur stalowych,na ciśnienie nominalne 0, 25 do 10 MPa stosowane w budowie rurociągów i armatury

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74738:1988 - wersja polska
Tytuł Armatura i rurociągi -- Kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przyspawania na ciśnienie nominalne 0,25 do 10 MPa
Data publikacji 10-11-1988
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Zastępuje PN-H-74738:1970 - wersja polska
ICS 23.040.60
Zastąpiona przez PN-ISO 7005-1:1996 - wersja polska