PN-H-74233:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-74233:1975 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Rury okładzinowe złączkowe

Zakres

Przedmiotem normy są rury stalowe bez szwu używane do wierceń obrotowych jako okładzinowe i złączki do nich.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74233:1968 - wersja polska
Tytuł Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe -- Rury okładzinowe złączkowe
Data publikacji 25-06-1968
Data wycofania 30-06-1976
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74230:1960 - wersja polska, PN-H-74233:1960 - wersja polska
ICS 77.140.75, 73.100.10
Zastąpiona przez PN-H-74233:1975 - wersja polska