PN-H-12002:2007 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Przechowywanie i transport

Zakres

Omówiono sposoby porzechowywania i transportu nieformowanych wyrobów ogniotrwałych i surowców oraz zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych. Nie objęto przechwywania i transportu betonów ogniotrwałych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-12002:2007 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Przechowywanie i transport
Data publikacji 17-04-2007
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12002:1981 - wersja polska
ICS 81.080